Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego

Dziś jest Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego. Został on ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 27 marca 2006 roku (A/RES/60/252) po Światowym Szczycie Społeczeństwa Informacyjnego w Tunisie (2005).

Dzień ten znany był wcześniej jako Światowy Dzień Telekomunikacji upamiętniający powstanie Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego 17 maja 1865 roku, a ustanowiony przez Konferencję Pełnomocników ITU w Maladze-Torremolinos w 1973 roku. W 2006 podczas konferencji w Antalya pełnomocnicy ITU postanowili połączyć oba wydarzenia w Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego.

Z tej okazji zatem życzymy wszystkim naszym pracownikom, współpracownikom i podwykonawcom wielu sukcesów i satysfakcji z wykonywanej pracy