Projektowanie sieci światłowodowych

Każdy projekt sieci światłowodowej niesie za sobą wiele wyzwań. Doświadczenie naszych projektantów pozwala na profesjonalne przygotowanie niezbędnej dokumentacji, przy zastosowaniu nowoczesnych i praktycznych rozwiązań, oraz realizację projektu zarówno w kanalizacji teletechnicznej lub rurociągach kablowych, jak i wewnątrz budynków.

 W naszym zakresie znajdują się również projekty specjalistyczne, czyli powiązane z uzyskaniem pozwoleń wodno-prawnych, czy na terenach zamkniętych – PKP, lotniska, tereny górnicze.

Nasi projektanci przygotują dokumentację, opartą na wizji lokalnej i uwzględniającą sytuację w danej lokalizacji, spełniającą wymogi prawa telekomunikacyjnego i budowlanego oraz oczekiwania naszych klientów.

Projektowanie Sieci Swiatlowodowej

Tele Haus Serwis Sp. z o.o. świadczy usługi projektowe w zakresie:

Projektowanie kanalizacji teletechnicznej

Projektowanie kanalizacji teletechnicznej

Projektowanie kabli swiatlowodowych

Projektowanie kabli w istniejącej kanalizacji teletechnicznej

Projektowanie przylaczy swiatlowodowych do budynkow

Projektowanie przyłączy światłowodowych do budynków

Przeprowadzanie wizji lokalnych oraz inwentaryzacji infrastruktury w terenie

Przeprowadzanie wizji lokalnych oraz inwentaryzacji infrastruktury w terenie

Integracja z istniejaca lub projektowana infrastruktura telekomunikacyjna

Integracja z istniejącą lub projektowaną infrastrukturą telekomunikacyjną

Opracowywanie dokumentacji powykonawczej w zakresie budowy infrastruktury telekomunikacyjnej

Opracowywanie dokumentacji powykonawczej w zakresie budowy infrastruktury telekomunikacyjnej

Wydawanie warunkow technicznych

Wydawanie warunków technicznych i uzgodnienia projektów telekomunikacyjnych