Budowa sieci światłowodowych

Tele Haus Serwis Sp. z o.o. specjalizuje się w budowie i serwisie sieci światłowodowej, przy użyciu nowoczesnych technologii i sprzętu. Naszym głównym partnerem jest T-Mobile Polska S.A, jednak realizujemy również wiele zleceń dla mniejszych kontrahentów zarówno w zakresie przebudowy sieci, jak i nowych inwestycji. Wykonujemy prace w wykopach, na zewnątrz budynków oraz instalacje wewnątrzbudynkowe.

Dzięki rozlokowaniu oddziałów w różnych częściach kraju możemy sprawnie koordynować realizację przedsięwzięć na terenie całej Polski.

W zakresie naszych działań znajdują się:

Uslugi utrzymania i rozbudowy sieci

Przeglądy i utrzymanie sieci telekomunikacyjnych

Projektowanie kabli swiatlowodowych

Budowa kabli światłowodowych

Budowa swiatlowodu na istniejacej podbudowie slupowej

Budowa światłowodu na istniejącej podbudowie słupowej

Budowa przylaczy swiatlowodowych do budynkow

Budowa przyłączy światłowodowych do budynków

Przewierty Sterowane

Przewierty sterowane

 Przewierty sterowane, pozwalające na bezwykopowe wykonanie dowolnego projektu na następujących obszarach:

  • Tereny zurbanizowane o rozbudowanej infrastrukturze
  • Rzeki, kanały
  • Linie kolejowe
  • Obszary trudnodostępne
  • Trudne warunki gruntowe

Galeria