Usługi utrzymania i rozbudowy sieci

Sprawne działanie sieci telekomunikacyjnej, to podstawa rozwoju w każdej dziedzinie gospodarki, dlatego niezmiernie ważna jest dbałość o łącza. Regularnie przeprowadzane przeglądy sieci światłowodowej pozwalają na jej bezawaryjne funkcjonowanie.

Jednak w wyniku czynników zewnętrznych, na skutek prac ziemnych wykonywanych w sąsiedztwie sieci teletechnicznej, czy na skutek obecności gryzoni może dojść do awarii.  W takiej sytuacji dzięki posiadanemu wieloletniemu doświadczeniu i wypracowanym procedurom, nasi  pracownicy szybko i sprawnie docierają na miejsce awarii, diagnozują i usuwają usterki.

W ramach naszych działań oferujemy:

Projektowanie kanalizacji teletechnicznej

Przeglądy i utrzymanie sieci telekomunikacyjnych

Usuwanie awarii sieci swiatlowodowej w systemie 247365

Usuwanie awarii sieci światłowodowej w systemie 24/7/365

Spawanie swiatlowodow

Spawanie światłowodów

Pomiary reflektometryczne

Pomiary reflektometryczne

Galeria