Zmiany w Tele Haus Serwis Sp. z o.o.

W dniu 25.07.2022 nastąpiła sprzedaż przez T-Mobile Polska S.A 100% udziałów Tele Haus Serwis Sp. z o.o., których nabywcą jest Vinci Energies Polska Sp. z o.o. To ważne wydarzenie w historii Spółki – staliśmy się częścią międzynarodowej Grupy Vinci. Naszym nowym właścicielem jest Spółka, która w portfelu ma wiele innych podmiotów zajmujących się budownictwem, w tym również związanych z branżą telekomunikacyjną. Dla Tele Haus Serwis Sp. z o.o. oznacza to dodatkowe możliwości rozwoju i realizacji kontraktów wewnątrz Grupy. Jednocześnie bieżąca działalność naszej Spółki pozostaje bez zmian, a najważniejszym klientem jest nadal T-Mobile Polska S.A.